Terug naar het overzicht

Bajeskwartier Amsterdam

Amsterdam krijgt een nieuw stuk stad. Bajeskwartier. Een gebied met een roemrucht verleden en een grootse toekomst.

Facts & Figures
  • 1 doorgaande weg voor de auto
  • 4 districten: Learning District, Design District, Central District en Amstel District
  • Circa 135.000 m2 nieuwbouw en transformatie
  • 16 gebouwen van 11 toonaangevende architecten (o.a. OMA, LOLA Landscape en FABRICations)
  • 68 thematische tuinen
  • 75% van het gebied is openbaar
  • 98% hergebruik van materialen uit de Bijlmerbajes
  • 100% energieneutraal
  • 100% klimaatadaptief

Van Bijlmerbajes naar Bajeskwartier

Een consortium van AM Gebiedsontwikkeling, AT Capital en Schroders Capital herontwikkelt de Bijlmerbajes tot Bajeskwartier. Een duurzame en innovatieve nieuwe wijk in Amsterdam met onder andere 1350 woningen. Everglow is in opdracht van AM verantwoordelijk voor de projectdirectie, het financieel management en een deel van de projectontwikkeling van het Design Cluster, één van de vier deelprojecten van Bajeskwartier.

Dankzij onze betrokkenheid versnellen we de stap van ambitie naar werkelijkheid. Voor het consortium is een nieuw managementinformatiesysteem ingevoerd met een uitgebreid cashflowmodel. Hiermee kunnen eenvoudig verschillende scenario’s gemodelleerd worden en beslissingen in het project beter worden onderbouwd.

Roemrucht verleden, grootse toekomst

In 1978 opende de Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel haar deuren. De Bijlmerbajes in de volksmond. Bijna veertig jaar later is deze weer gesloten. Het gebouw voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en is door het Rijksvastgoedbedrijf na een tenderproces verkocht aan een consortium van investeerders.
Bajeskwartier wordt herontwikkeld tot een nieuw stuk stad. Een gebied met een roemrucht verleden en een grootse toekomst. Bajeskwartier wordt een circulaire, duurzame en gezonde wijk. Een uitzonderlijke plek die iets nieuws toevoegt aan Amsterdam: hoog stedelijk wonen in een groene setting. Een inspirerende plek voor pioniers, vrijbuiters en ruimdenkers die geloven dat het anders kan en die met elkaar het Bajeskwartier een nieuwe betekenis willen geven.

In Bajeskwartier zijn gebouwen en openbare ruimtes in samenhang ontworpen onder leiding van OMA, LOLA Landscape en FABRICations. In totaal werken elf gerenommeerde architectenbureaus aan Bajeskwartier. Verdeeld over vier districten komen 1.350 woningen en ruimte voor onder andere start-ups, onderwijs, kunst, horeca, sport, deelmobiliteit en een creatieve hotspot met kantoren, galeries, maakplekken, ateliers voor kunstenaars, een café en versmarkt. De muur van de Bajes blijft grotendeels overeind en dient straks als klimmuur, insectenhotels, pergola, plukmuur en plek om te spelen en te zitten.

https://www.bajeskwartier.com/nl/

 

Meer weten over dit project?

Terug naar het overzicht