Asset Management

Door pro-actief management draagt Everglow bij aan een beter rendement van vastgoedportefeuilles. Ook voor vastgelopen objecten komen wij graag met oplossingen. Sterker nog: daar zit onze kracht! We zijn hands-on, laten niet los en we zitten erboven op.

Asset Management

We analyseren het totaalplaatje: de locatie en omgeving, de aanwezige kwaliteit, de beheer- en energiekosten en de verduurzaming. Onze ideeën voor herpositionering van het vastgoed zijn gericht op structurele waardecreatie. Geen tijdelijke oplossingen, maar positieve impact en blijvende verbeteringen. Wij brengen onze ideeën krachtig in beeld en onderbouwen het met financiële scenario’s en risicoanalyses. Van ‘het grote plaatje’ naar de uitwerking op detailniveau. Onze internationale ervaring en netwerken stellen ons in staat met oplossingen te komen die altijd ‘verfrissend anders’ zijn. En natuurlijk nemen wij verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de commerciële exploitatie. Onze systemen vinden makkelijk aansluiting bij de wensen van de opdrachtgever.

Bekijk cases